Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön által megadott adatokat  az Progains Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése illetve a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, az adatkezelés kizárólag a termék megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg (például számlázás, kézbesítés, szállítás során). A vásárlási folyamathoz szorosan kapcsolódó alvállalkozók a Progains Kft-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni illetve harmadik fél részére továbbadni.

Az információk tulajdonjoga


Kijelentjük, hogy a Progains Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.glamfitstore.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunk bármely weboldalát bármilyen formában használja, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a),

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról,

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.